sitede
arama
Aydınlanmanın Diyalektiği
Felsefi Fragmanlar
Dialektik der Aufklarung
Philosophische Fragmente
Theodor W. Adorno, Max Horkheimer
Çeviri: Nihat Ülner, Elif Öztarhan Karadoğan
Felsefe

2010
392 sayfa
13,5 x 19,5 cm
ISBN: 978-975-997-168-7
20 YTL
A ydınlanma’nın Diyalektiği Frankfurt Okulunun en etkili olmuş yayınıdır. II. Dünya Savaşı sırasında yazılmış ve bir süre gizlice çoğaltıldıktan sonra 1947’de Hollanda’da kitap olarak basılmıştır. Yazarlar Önsözde niyetlerini şöyle açıklarlar: “Aslında amacımız, insanlığın gerçekten insani bir duruma ulaşmak yerine neden yeni bir tür barbarlığa battığını anlamaktan fazlası değildi.” Ama kitap bütün bunların da ötesine geçer. Batı tarihinin doğuşunu ve öznelliğin, mitlerde temsil edildiği üzere, doğaya karşı mücadelede kendisini tanımlamasını, günümüzün en tehdit edici deneyimleriyle bağlantılandırır. Pratik hayattan koparılmış bilim, biçimselleştirilmiş bir ahlak, eğlence kültürünün güdümleyici doğası ve paranoit davranış yapısı, saldırgan bir antisemitizmin Aydınlanmanın sınırlarını belirlediğini iddia eder. Yazarlara göre bu öz-yıkımsal eğilim en baştan beri aydınlanmada içkin olarak vardı; yani Nasyonal Sosyalist dehşet modern tarihten bir sapma olmayıp, Batı uygarlığının en temel özelliklerinin ifadesiydi. Adorno-Horkheimer’e göre Batı aklının bu öz-yıkımı, toplum ile doğaya egemen olmanın tarihsel diyalektiğinden kaynaklanmaktadır. Bu ayrımı ideoloji haline getiren Aydınlanmanın izini söylencesel kökenlerine kadar sürerler. “Mit zaten Aydınlanmadır ve: Aydınlanma mitolojiye geri dönmektedir.” Bu paradoks Aydınlanmanın Diyalektiği’nin temel tezidir.

Önerilen Kitaplar
Frankfurt Okulu
İletişimsel Eylem Kuramı
Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine
Wittgenstein
İlgili Konular
Alman Felsefesi
Eleştirel Kuram
Marksizm
Sosyoloji
yeni çıkanlar
Prens - De Principatibus
Niccolò Machiavelli
Suç ve Ceza
Fyodor Dostoyevski
Bizans II
John Julius Norwich
Bizans III
John Julius Norwich
Bizans Tarihi I
John Julius Norwich
Metafizik Üzerine Düşünceler
Descartes
Yöntem Üzerine Konuşma
Descartes
Savaşçının Kamerası
Stephen Prince
En - Necât
İbn-i Sina
Dil ve Yalnızlık
Ernest Gellner
Romantik
Rüdiger Safranski
Yoga
Mircea Eliade
İstanbul'un Fethi - Dukas Kroniği 1341 - 1462
Anonim
çok satanlar
Suç ve Ceza
Fyodor Dostoyevski
Prens - De Principatibus
Niccolò Machiavelli
Bizans Tarihi I
John Julius Norwich
Yöntem Üzerine Konuşma
Descartes
Metafizik Üzerine Düşünceler
Descartes
En - Necât
İbn-i Sina
Savaşçının Kamerası
Stephen Prince
Romantik
Rüdiger Safranski
Phaidon - Ruh Üzerine
Platon
İstanbul'un Fethi - Dukas Kroniği 1341 - 1462
Anonim
Yoga
Mircea Eliade
Dil ve Yalnızlık
Ernest Gellner
Osmanlı Mimarlığı Tarihi
Godfrey Goodwin
Talmud ve Hadis
Mehmet Sait Toprak
James Joyce
Richard Ellman
Mitoloji Sözlüğü
Pierre Grimal
Spinoza Problemi
Irvin Yalom
Türk Dil Bilgisi
Jean Deny
Sabetay Sevi
Gershom Scholem
Gözyaşı Entelektüel Birşeydir
Jerome Neu
Dune 6: Rahibeler Meclisi
Frank Herbert
Yunan Felsefe Tarihi 1 - Sokrates Öncesi İlk Filozoflar Ve Pythagorasçılar
W. K. C. Guthrie
Paniğe Kapılma
Neil Gaiman
Ve Başka Bir Şey Daha
Eoin Kolfer
Momo
Michael Ende
Deliliğe Övgü
Erasmus
ana sayfa | kitaplar (A-E) (F-L) (M-R) (S-Z) | dokümanlar (metin) (tıpkıbasım) (video) | yazarlar (A-E) (F-L) (M-R) (S-Z) | çevirmenler (A-E) (F-L) (M-R) (S-Z) | hazırlananlar |
diziler (antropoloji, arkeoloji, mitoloji) (bilimkurgu-fantastik) (çağdaş fransız düşüncesi) (çocuk) (edebiyat)
(felsefe) (humanitas) (inceleme) (nietzsche) (sinema) (sözlük) (şark klasikleri) (yaşamaöyküsü)
kabalcı (hakkında) (editörler) (medyada kabalcı) (satış noktaları) (bize ulaşın)
Kabalcı Yayınevi Dağıtım Pazarlama Ltd. Şti. Gülbahar Mah.Cemal Sahir Sok.Çelik İş Merkezi D Blok No:16 Mecidiyeköy - İstanbul
Tel: (0212) 347 54 51
Faks: (0212) 347 54 64